0499 - 550243

Privacy statement

Privacy statement Autobedrijf Verbruggen

Autobedrijf Verbruggen respecteert uw privacy. Wij dragen zorg dat er vertrouwelijk en zorgvuldig met uw persoonsgegevens wordt omgegaan. Onze organisatie is er op ingericht uw persoonsgegevens adequaat te beschermen.

Verwerkingsverantwoordelijke

Autobedrijf Verbruggen gevestigd aan De Stad 4, 5688 NX te Oirschot, verzamelt en verwerkt persoonsgegevens van klanten en geïnteresseerden. De verwerkingsverantwoordelijke voor deze gegevensverwerkingen is Autobedrijf Verbruggen. Wij informeren u over de wijze waarop wij uw persoonsgegevens zorgvuldig beveiligen en behandelen. Wij verwerken uw persoonsgegevens in overeenstemming met de wet en dit Privacy statement.

Persoonsgegevens

Wij verzamelen persoonsgegevens die u zelf aan ons verstrekt, en ook persoonsgegevens over uw gebruik van onze diensten. Autobedrijf Verbruggen verkrijgt persoonsgegevens op de volgende manieren: – via onze eigen website www.autobedrijfverbruggen.nl – via uw telefonisch contact- via uw mail contact – via direct contact; bij een showroom of werkplaats bezoek

Wij verwerken daarbij de volgende gegevens: – Naam, adres, en woonplaats; – Contactgegevens zoals telefoonnummers en e-mailadres; – Geboortedatum; – Informatie over uw huidige auto, inclusief taxaties en onderhoudshistorie; – Interesse in nieuwe auto’s en status verkooptraject; – Overige klantcontacten; – Financieringsaanvragen, lease aanvragen en gerelateerde financiële informatie;

Doeleinden persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden bewaard met een doel. Dit is in uw en ook ons belang:
– U informeren over onze aftersales en sales gerelateerde aanbiedingen;
– De door u gevraagde diensten verlenen, zoals het aanbieden van proefritten en financieringen;
– Het opstellen van een offerte op maat;
– De totstandkoming en uitvoering van een overeenkomst;
– Het opstellen van een profiel, zodat wij weten wie onze klanten zijn;
– Onze rechten handhaven, bijvoorbeeld in een rechtszaak;
– Garantie aanvragen te verwerken;
– Verzekeringen aan te vragen of aan te bieden
– Voertuigen te naam te stellen of te vrijwaren
– Recall-acties uit te voeren;
– Navigatie updates uit te voeren;
– APK afmeldingen uit te voeren;
– Financiële transacties af te wikkelen;
– Statistische analyses uit te voeren;
– De ontwikkeling van nieuwe producten en diensten aan te passen aan uw voorkeuren.

Bovengenoemde doeleinde kunnen worden gedeeld met partners van Autobedrijf Verbruggen – indien noodzakelijk. Wanneer niet noodzakelijk, zal het delen gebaseerd zijn op uw toestemming, een wettelijke verplichting voor Autobedrijf Verbruggen, een medewerkingsplicht die op Autobedrijf Verbruggen rust in relatie tot toezichthouders of handhavende autoriteiten, of op gerechtvaardigde belangen van Autobedrijf Verbruggen.

Gerechtvaardigde belangen van Autobedrijf Verbruggen bestaan onder andere uit: – het aanprijzen van producten en diensten van Autobedrijf Verbruggen. – beveiliging van (IT-)systemen; – fraude- en misdaadpreventie en de handhaving van onze rechten; – fouten en storingen opsporen en verhelpen; – onderzoek en analyse van onze website; – het delen van persoonsgegevens met partijen die Autobedrijf Verbruggen assisteren in onze dienstverlening (accountants, advocaten etc). – bedrijfseconomische doeleinden (zoals de verkoop van bedrijfsactiviteiten of aandelen); – verbetering van de klantenservice en dienstverlening; – het maken van interne notities.

Uw rechten

U hebt wettelijk het recht om te weten welke persoonsgegevens wij van u hebben vastgelegd en aan wie wij uw persoonsgegevens hebben verstrekt. Een deel van onze klanten zijn hiervan op de hoogte, mocht u niet op de hoogte zijn van de persoonsgegevens die wij van u hebben vastgelegd en wilt u dit graag weten? Dan kunt u ons contactformulier invullen op de website www.autobedrijfverbruggen.nl  of mailen naar info@autobedrijfverbruggen.nl, met het verzoek om geïnformeerd te worden welke persoonsgegevens wij van u hebben. Naast het recht op inzage hebt u met betrekking tot onze verwerking van uw persoonsgegevens de volgende rechten: – het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens; – het recht om uw persoonsgegevens te (laten) rectificeren/corrigeren; – het recht op wissing van uw persoonsgegevens; – het recht op beperking van de u betreffende verwerking; – het recht op dataportabiliteit; – een absoluut recht om bezwaar te maken tegen verwerkingen die te maken hebben met direct marketing, zoals berichtgeving daaromtrent (nieuwsbrief, reclame); – een recht om bezwaar te maken tegen verwerkingen die plaatsvinden vanwege de gerechtvaardigde belangen van Autobedrijf Verbruggen.

Indien u een of meerdere van bovenstaande rechten wilt gebruiken. Neem dan contact met ons op. Wij zullen zo spoedig en adequaat mogelijk reageren. Sommige van de hierboven genoemde rechten vloeien voort uit de artikelen 15 tot en met 21 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. U kunt deze rechten uitoefenen na 25 mei 2018, en slechts voor zover de verordening u deze rechten toekent.

Beveiligingsmaatregelen

Onze organisatie is volledig ingericht en gericht om uw persoonsgegevens te beveiligen. Wij hebben diverse veiligheidsprocedures en afspraken, om onder andere te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens.

De volgende maatregelen hebben wij genomen:
– beveiliging van het pand; inbraakalarm, sloten, hekwerk;
– beveiliging van computers en gegevens; unieke login gegevens en wachtwoorden welke elke 2 weken veranderd worden;
– kluis voor opslag van offertes, orders, werkorders en andere papieren documenten met persoonsgegevens;
– controle van bevoegde personen met toegang;
– server met back-up dagelijks achter slot;
– anti- hack preventie op firewall

Bewaartermijnen

Autobedrijf Verbruggen bewaart uw persoonsgegevens zo lang van toepassing voor de doeleinden waar ze aanvankelijk voor verzameld zijn. Tenzij Autobedrijf Verbruggen wettelijk verplicht is de persoonsgegevens langer te bewaren.

Doorgifte van persoonsgegevens aan derden

Autobedrijf Verbruggen kan uw persoonsgegevens doorgeven aan een importeur. Dit met als doel u te kunnen voorzien van alle diensten die wij gezamenlijk kunnen bieden (garantie, mobiliteitsservice etc.). Om de beveiliging van uw persoonsgegevens te garanderen, heeft Autobedrijf Verbruggen voor deze doorgifte een overeenkomst gesloten met deze partijen. Hierdoor zullen uw persoonsgegevens niet worden verspreid buiten het netwerk.

Autobedrijf Verbruggen kan uw gegevens gebruiken en doorgeven aan derden zoals bijvoorbeeld een schadeherstelbedrijf. Ook met deze partijen heeft Autobedrijf Verbruggen een doorgifte overeenkomst (verwerkingsovereenkomst) gesloten ter bescherming van uw persoonsgegevens. De reden van doorgifte zal altijd het doel hebben om u goed te bedienen.

Autobedrijf Verbruggen zal uw persoonsgegevens ook doorgeven aan bevoegde instanties indien zij hier op grond van een wettelijke verplichting toe gehouden is.

Wijzigingen

De manier waarop wij persoonsgegevens verwerken, en de samenstelling of hoeveelheid van gegevens die wij verwerken, kan wijzigen. Daarom behouden wij ons het recht voor dit Privacy Statement aan te passen. U zult indien mogelijk op de hoogte worden gebracht van een wijziging. De meest recente versie is altijd te vinden op www.autobedrijfverbruggen.nl.

Vragen of wijzigingsverzoeken

Mocht u nog vragen hebben over ons privacy statement. Of wilt u inzage, verwijdering of een wijziging doorvoeren met betrekking tot uw persoonsgegevens, neemt u dan contact op met:
Autobedrijf Verbruggen
De Stad 4
5688 NX  Oirschot
info@autobedrijfverbruggen.nl

Laatst gewijzigd op 02-09-2019.

 

 

Bezoek ons

Het adres van Autobedrijf Verbruggen is:
De Stad 4
5688 NB  Oirschot
Met een afstand van slechts 5 auto-minuten vanaf Best en de diverse snelwegen zijn wij makkelijk bereikbaar.

Adres

De Stad 4
5688 NX  Oirschot

aangesloten bij 100 procent onderhouden

Openingstijden showroom

ma 8.15 - 17.30
di 8.15 - 17.30
wo 8.15 - 17.30
do 8.15 - 17.30
vr 8.15 - 17.30
za 9.00 - 16.00

Lunchpauze van 12:15 – 13:00

Openingstijden werkplaats

ma 8.15 - 17.15
di 8.15 - 17.15
wo 8.15 - 17.15
do 8.15 - 17.15
vr 8.15 - 17.15

Lunchpauze van 12:15 – 13:00

Stuur een bericht